Strona główna / Ogłoszenia / Funkcjonariusz Służby Więziennej- Strażnik Działu Ochrony

Funkcjonariusz Służby Więziennej- Strażnik Działu Ochrony


Archiwalne Odsłon: 1066
sw.jpg
Gdańsk, Polska
20 Droga Krajowa 91 Gdańsk pomorskie 80-853 PL
Zawód
inne
Krótki opis

OKRĘGOWY INSPEKTORAT SŁUŻBY WIĘZIENNEJ W GDAŃSKU
prowadzi postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:
STRAŻNIK DZIAŁU OCHRONY
-w Areszcie Śledczym w Gdańsku,
-w Zakładzie Karnym w Gdańsku-Przeróbce,
– w Zakładzie Karnym w Sztumie,
– w Zakładzie Karnym w Malborku,
– w Zakładzie Karnym w Kwidzynie,
– w Areszcie Śledczym w Elblągu,
– w Areszcie Śledczym w Starogardzie Gdańskim,
– w Areszcie Śledczym w Wejherowie.

(Okręgowy Inspektorat Służby Więziennej w Gdańsku,80-803 Gdańsk, ul. Kurkowa 12, adres e-mail: nabor_oisw_gdansk@sw.gov.pl , nr tel. 58 323 10 47).
Szczegółowe informacje można znaleźć pod adresem:
https://www.sw.gov.pl/praca-oferta/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-w-gdansku-s
Oferujemy:
zatrudnienie na czas nieokreślony;
stabilizację zawodową;
pracę w strukturze hierarchicznej, dającej możliwość awansu w stopniu służbowym i stanowisku;
możliwość szkolenia i stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych
dodatkowe gratyfikacje finansowe w postaci: tzw. trzynastej pensji, równoważnika za umundurowanie, zasiłku na zagospodarowanie z tytułu przejścia do służby stałej, równoważnika pieniężnego za brak mieszkania w służbie stałej lub dofinansowania do zakupu mieszkania, dopłaty do wypoczynku, ryczałtu za dojazd do miejsca pełnienia służby z innej miejscowości.
Charakter pracy:
praca wielozmianowa, posługiwanie się bronią palną, stały i bezpośredni kontakt z osobami pozbawionymi wolności, hierarchiczne podporządkowanie.
Wymagania, w szczególności :
obywatelstwo polskie;
niekaralność;
zdolność fizyczna i psychiczna do służby
Pozostałe informacje na temat wymagań oraz rodzaju dokumentów, które należy złożyć, uzyskać można pod podanymi wyżej adresem e-mail, nr telefonu oraz stronie internetowej.
Prosimy o dodanie klauzuli:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).

Stawka
do uzgodnienia.